Ông Trương Minh Tuấn làm Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông

Ông Trương Minh Tuấn làm Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông

258
0
SHARE
bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn, báo chí, tuyên giáo

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có nhiều kinh nghiệm dày dặn trong công tác tuyên giáo, thông tin, báo chí.

Với tỉ lệ 85,83% (424 ĐBQH) tán thành bỏ phiếu phê chuẩn tại phiên họp QH sáng nay, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chính thức kế nhiệm ông Nguyễn Bắc Son làm tư lệnh ngành Thông tin và Truyền thông.

Trước khi được bổ nhiệm, ông là ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ, ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sự nghiệp của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có nhiều dấu ấn kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, thông tin.

bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn, báo chí, tuyên giáo
Tân Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn

Sinh năm 1960 tại phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, quê quán tại phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trưởng thành trong gia đình cán bộ công nhân viên chức.

Ông có học hàm Tiến sĩ Chính trị học, từng nhận Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng 2; hạng 3; bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2010 và năm 2013.

Từ quân ngũ đến công tác tuyên huấn

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có một thời gian công tác trong quân ngũ, từ chiến sĩ E 853 của Quân khu 4, học viên trường Sỹ quan Chính trị, rồi làm Bí thư Chi bộ, Chính trị viên đại đội Trung đoàn 462, Sư đoàn 338, quân đoàn 14, Quân khu 1.

Sau đó ông là học viên chuyên ban Triết học, trường Sỹ quan Chính trị, rồi trở thành giảng viên môn Triết học Mác – Lê Nin của trường Sỹ quan Kỹ thuật Vũ khí đạn, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Cuối những năm 1980, ông làm ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên, Phó bí thư Chi bộ tuyên truyền – Thông tấn xã, chuyên viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên.

Từ 7/1988 đến 9/1998, ông là Chi ủy viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, trưởng phòng Tuyên truyền, báo chí – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tháng 9/1998, ông làm chuyên viên chính Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tư tưởng – Văn hóa TƯ.

bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn, báo chí, tuyên giáo
Tư lệnh ngành Thông tin và Truyền thông có nhiều kinh nghiệm dày dặn về tuyên giáo, thông tin, báo chí

Đến tháng 4/2001, ông bắt đầu làm ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa TƯ, Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tư tưởng – Ban Tư tưởng – Văn hóa TƯ.

Giai đoạn từ tháng 10/2002 đến tháng 6/2003, ông làm quyền Vụ trưởng phụ trách Cơ quan thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa TƯ tại TP Đà Nẵng.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa TƯ tại thành phố Đà Nẵng.

Tháng 3/2006, ông trở lại TƯ, giữ vai trò ủy viên rồi ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa TƯ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tư tưởng – Văn hóa TƯ.

Từ tháng 8/2011, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo TƯ.

Đến tháng 2/2014, ông làm ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ tháng 10/2015 cho đến khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, ông là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ, ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Đại hội Đảng 12, ông được bầu vào Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12.

THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
Họ tên: Trương Minh Tuấn
Sinh ngày: 23/09/1960
Nơi sinh: Quảng Bình

TIỂU SỬ
Ông Trương Minh Tuấn là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.
Ông sinh năm 1960 tại Đồng Hới, Quảng Bình.
Ông từng đảm nhận các chức vụ như: Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Đà Nẵng, Giám đốc trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
9/1978 – 3/1980: Chiến sỹ E 853 Quân Khu IV.
4/1980 – 6/1984: Học viên Trường Sỹ quan Chính trị.
6/1984 – 6/1985: Trung úy, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên đại đội Trung đoàn 462, Sư đoàn 338, quân đoàn 14, Quân khu 1.
7/1985 – 7/1986: Trung úy, Học viên Chuyên Ban Triết học, Trường Sỹ quan Chính trị.
7/1986 – 7/1987: Thượng úy, Giảng viên Triết học Mác – Lê Nin, Trường Sỹ quan Kỹ thuậtVũ khí đạn, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.
7/1987- 7/1988: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên; Phó Bí thư Chi bộ Tuyên truyền -Thông tấn xã, Chuyên viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên.
7/1988 – 9/1998: Chi ủy viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình; Trưởng phòng Tuyên truyền, báo chí – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình.
9/1998 – 3/2001: Chuyên viên chính Trung tâm Thông tin công tác Tư tưởng, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương.
4/2001 – 9/2002: Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; Bí thư Chi bộ,Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tư tưởng, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương.
10/2002 – 6/2003: Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương;Quyền Vụ trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương tại TP. Đà Nẵng.
7/2003 – 2/2006: Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; Vụ trưởng, Phụ trách cơ quan Thường trực của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương tại TP. Đà Nẵng.
7/2003 – 2/2006: Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương;Vụ trưởng Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại TP. Đà Nẵng.
3/2006 – 4/2007: Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương.
4/2007 – 8/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởngBan Tuyên giáo Trung ương.
8/2011 – 1/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương.
2/2014 – 9/2015: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
10/2015 – đến tháng 4/2016: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.
Ngày 9/4/2016: Được Quốc hội khóa 13 phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

NO COMMENTS